Aktuálně

Událo se u nás v obci…

Připravované akce v jarních měsících

8.2.2019

Sobota 23.02. Masopustní průvod masek
Pátek 19.04. velikonoční jarmark na návsi v Probulově. Ukázka pletení pomlázek, práce našich žen atd.
Sobota 20.04. Taneční zábava SDH Probulov v restauraci U Cvrků v Orlíku nad Vltavou
Sobota 18.05. Okrskové cvičení SDH