Povinně zveřejňované informace

OznámeníVyvěšeno v termínuDokumenty ke stažení

Rozpočtové opatření č. 5

text

13.7.2021 - 31.12.2021RO č.5.pdf (61 kB)

Kontrola výkonu samostatné působnosti obce

protokol o kontrole

14.6.2021 - 15.12.2021protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Probulov 2021.pdf (381 kB)

Rozpočtové opatření č. 4

text

8.6.2021 - 31.12.2021RO č.4_20210713_0001.pdf (1,1 MB)

Schválený závěrečný účet za rok 2020

Výkaz zisků a ztrát
Rozpočtové příjmy
Inventarizační zpráva

1.6.2021 - 1.6.2022Závěrečný účet za rok 2020.pdf (2,1 MB)
výkaz zisku a ztrát 2020.pdf (512 kB)
inventarizační zpráva za rok 2020.pdf (1,7 MB)

Schválený závěrečný účet za rok 2020

Rozvaha
Přílohy
Audit za rok 2020
Fina 2-12

1.6.2021 - 1.6.2022Rozvaha 2020.pdf (532 kB)
příloha k závěrečnému účtu.pdf (3,7 MB)
audit za rok 2020.pdf (281 kB)
Fin 2-12M.pdf (3,9 MB)

Rozpočet obce na rok 2021

Příjmy a výdaje

22.12.2020 - 22.12.2021Schválený rozpočet 2021.pdf (356 kB)

Střednědobý výhled obce

Schválený střednědobý výhled 2021-2024

22.12.2020 - 31.12.2021střednědobý výhled do 2021-2024.pdf (509 kB)

Revitalizace zeleně v obci Probulov

Smlouva se Státním fondem životního prostředí ČR

23.5.2019 - 31.12.2022SFŽP-smlouva zeleň.pdf (6,7 MB)