Povinně zveřejňované informace - archiv

OznámeníVyvěšeno v termínuDokumenty ke stažení

Zpráva o přijatých opatřeních

Opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole ODK MV ČR

3.7.2021 - 18.7.2021Zpráva o přijatých opatřeních k výsledkům kontroly MV ČR.pdf (170 kB)

Dotaz Písecké kočky,z.s.

Dotaz a odpověď dle zákona č.106/199 Sb.

11.5.2021 - 11.6.2021dotaz podle zákona č.106 - Písecké kočky.pdf (855 kB)

Návrh závěrečného účtu obce 2020

Výkaz zisků a ztrát
Příjmy a výdaje
Inventarizační zpráva

23.4.2021 - 23.5.2021Návrh závěrečného účtu 2020.pdf (1,7 MB)
výkaz zisků a ztrát 2020.pdf (586 kB)
rozpočtové příjmy 2020.pdf (3,9 MB)
inventarizační zpráva za rok 2020.pdf (1,7 MB)

Návrh závěrečného rozpočtu 2020

Rozvaha 2020
Příloha
Kontrola hospodaření v roce 2020
Fin 2-12M

23.4.2021 - 23.5.2021Rozvaha 2020.pdf (532 kB)
příloha k závěrečnému účtu.pdf (3,7 MB)
audit za rok 2020.pdf (281 kB)
Fin 2-12M.pdf (3,9 MB)

Záměr na nájem obecního pozemku

Zveřejnění záměru nájem části pozemku 1219/2

22.12.2020 - 20.1.2021záměr-p.Pešek.pdf (656 kB)

Rozpočtové opatření č.12/2020

text

13.11.2020 - 31.12.2020Rozpočtová opatření 12.pdf (373 kB)

Rozpočtové opatření č,11/2020

text

10.11.2020 - 31.12.2020rozpočtové opatření č.11.pdf (373 kB)

Rozpočtové opatření č.10/2020

text

13.10.2020 - 31.12.2020Rozpočtová opatření 10.pdf (375 kB)

Rozpočtové opatření č, 9/2020

text

11.8.2020 - 31.12.2020RO č. 9.pdf (1,3 MB)

Rozpočtové opatření č. 5/2020

text

4.8.2020 - 31.12.2020Rozpočtová opatření č.5.pdf (370 kB)

Rozpočtové opatření č. 8/2020

text

11.7.2020 - 31.12.2020RO č. 8.pdf (1,2 MB)

Rozpočtové opatření č, 7/2020

text

26.6.2020 - 31.12.2020RO č.7.pdf (1,3 MB)

Rozpočtové opatření č 6/2020

text

21.6.2020 - 31.12.2020RO č. 6.pdf (1,2 MB)

Rozpočtové opatření č.3/2020

text

7.4.2020 - 31.12.2020Rozpočtová opatření 3.pdf (371 kB)

Rozpočtové opatření č.4/2020

text

7.4.2020 - 31.12.2020Rozpočtová opatření č. 4.pdf (372 kB)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

14.3.2020 - 29.3.2020Závěrečný účet 2019.pdf (5,6 MB)

Výkaz zisků a ztrát 2019

14.3.2020 - 29.3.2020výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019.pdf (590 kB)

Příloha k účetní závěrce 2019

14.3.2020 - 29.3.2020příloha k účetní závěrce do 31.12.2019.pdf (3,9 MB)

Kontrola hospodaření obce za rok 2019

Zpráva auditu

14.3.2020 - 29.3.2020audit za rok 2019.pdf (6,9 MB)

Rozpočtové opatření č.2

text

10.3.2020 - 31.12.2020Rozpočtová opatření č2.pdf (366 kB)

Výroční zpráva dle zák.106/199 Sb.za rok 2019

Zpráva o svobodném přístupu k informacím

22.2.2020 - 8.3.2020výr. zpráva 2019 pdf.pdf (125 kB)

Rozpočtové opatření č.1/2020

Text

2.2.2020 - 31.12.2020RO č.1 2020.pdf (666 kB)

Dodatek č,2 ke smlouvě o zřízení pověřence GDPR

text Dodatku č. 2

22.1.2020 - 22.1.2020dodatek č.2 pověřenec GDPR platba svazku.pdf (1,2 MB)

Smlouva o zřízení pověřence GDPR

Text Smlouvy

22.1.2020 - 22.1.2020Smlouva o zřízení pověřence GDPR.pdf (1,8 MB)

Dodatek č.1 ke Smlouvě GDPR

Text dodatku

22.1.2020 - 22.1.2020Dodatek č.1 pověřenec GDPR.pdf (624 kB)

Rozpočtové opatření č.17

text

27.12.2019 - 31.12.2019RO č. 17.pdf (1,4 MB)

Návrh rozpočtu na rok 2020

Příjmy a výdaje v roce 2020, rozpočtový výhled 2020-2023

2.12.2019 - 25.12.2019návrh rozpočtu 2020.pdf (3 MB)

Rozpočtové opatření č.16

text

3.11.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření č. 16.pdf (1,4 MB)

Rozpočtové opatření č.14

text

6.10.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření 14.pdf (1,3 MB)

Rozpočtové opatření č.15

text

6.10.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření č.15.pdf (1,1 MB)

Veřejná vyhláška KÚ

DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE O MOŽNOSTI UPLATNIT PŘIPOMÍNKY K ZPRACOVANÉMU NÁVRHU.

1.10.2019 - 31.12.2019veřejná vyhláška k územnímu rozvoji Jihočeského kraje.pdf (314 kB)

Rozpočtové opatření č, 13

text

11.9.2019 - 31.12.2019RO č. 13.pdf (1,2 MB)

Rozpočtové opatření č.12

text

9.8.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření č.12.pdf (760 kB)

Rozpočtové opatření č.8

text

30.7.2019 - 31.12.2019RO č. 8.pdf (1,3 MB)

Rozpočtové opatření č.9

text

30.7.2019 - 31.12.2019RO č. 9.pdf (532 kB)

Rozpočtové opatření č.10

text

30.7.2019 - 31.12.2019RO č.10.pdf (534 kB)

Rozpočtové opatření č.11

text

30.7.2019 - 31.12.2019RO č.11.pdf (545 kB)

Závěrečný účet obce 2018

text

28.6.2019 - 28.6.2020Závěrečný účet 2018.pdf (2,1 MB)

Rozpočtové opatření č.5

text

24.6.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření č.5.pdf (1,1 MB)

Rozpočtové opatření č.6

text

24.6.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření č,6.pdf (1,3 MB)

Rozpočtové opatření č.7

text

24.6.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření č,7.pdf (536 kB)

Rozpočtové opatření č.4

text

27.4.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření č.4.pdf (600 kB)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství- kůrovec

9.4.2019 - 31.5.2019priloha_664696453_3_18918_2019-MZE-16212.pdf (210 kB)
priloha_664696453_1_OOP Příloha č. 1.doc (1,3 MB)

zveřejňování dokumentů jiných orgánů

doporučení zde

19.3.2019 - 19.6.2019zveřejňování i.pdf (144 kB)

Rozpočtová opatření č. 2

text

4.3.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019

text

4.3.2019 - 31.12.2019rozpočtové opatření č.3,2019.pdf (371 kB)

Rozpočtové opatření č.1

text

5.2.2019 - 31.12.2019Rozpočtová opatření č.1.pdf (372 kB)

Svazek obcí regionu Písecko

Návrh rozpočtu na rok 2019,Návrh střednědobého výhledu 2020-2021
Návrh dodatku střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019

23.11.2018 - 15.12.2018SORP-návrh_rozpočtu_2019.pdf (109 kB)
SORP-střednědobý_výhled_2019-2020_dodatek_návrh.pdf (77 kB)
SORP-střednědobý_výhled_2020-2021_návrh.pdf (75 kB)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů,Petr Koblic

Bc.Petr Koblic
Tel. +420 778 514 600
e-mail: koblic@sorp.cz

15.11.2018 - 30.6.2019

Svazek obcí regionu Písecko

Oznámení o zveřejnění 2019
Schválený závěrečný účet 2017
Schválený rozpočet na rok 2019

22.6.2018 - 12.1.2019ro2018.pdf (682 kB)

Závěrečný účet obce

7.5.2018 - 30.6.2019dokument zde