Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu, a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Probulov

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální
Obec Probulov
Probulov č.p.32,
Orlík
398 07

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální
Obec Probulov
Probulov č.p.32,
Orlík
398 07

4.3 Úřední hodiny

Úterý 13.00–15.00
Pátek 17.00–19.00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 382 275 151
mobilní: 725 031 132

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: http://www.probulov.cz

4.6 Adresa podatelny

oficiální
Obec Probulov
Probulov č.p.32,
Orlík
398 07

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

zde vyplnit kód datové schránky

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: XXXXXXX, kód banky: XXXX

6. IČO

zde vyplnit ičo

7. Plátce daně z přidané hodnoty

zde vyplnit dičo

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a nařízení obce Probulov

8.2 Rozpočet

Rozpočtové dokumenty obce Probulov

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

10.2. Opravné prostředky

10.3. Formuláře

Formuláře pro příjem podání a podnětů

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy, kde je zaručena aktuálnost poskytovaných informací.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce Probulov

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

Obec Probulov neposkytuje žádné informace formou licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy obce Probulov