Úřední deska - oznámení - aktuálně vyvěšeno

Na úřední desce obce Probulov je momentálně vyvěšeno:

OznámeníVyvěšeno v termínuDokumenty ke stažení

Oprava místní komunikace

Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje

14.9.2020 - 31.12.2020Obecní komunikace- publicita.pdf (461 kB)

Jmenování zapisovatele volební komise

22.8.2020 - 28.10.2020jmenování zapisovatele.docx (17 kB)

Účelová dotace oprava komunikace 2020

text smlouvy

20.8.2020 - 31.12.2020Účelová dotace -oprava komunikace 2020.pdf (4,9 MB)

Rozpočet obce na rok 2020

Schválený rozpočet

23.12.2019 - 31.12.2020Schválený rozpočet na rok 2020.pdf (3,5 MB)

Střednědobý výhled obce

Schválený střednědobý výhled obce na rok 2020-23

23.12.2019 - 31.12.2020Schválený střednědobý výhled 2020-23.pdf (525 kB)

Závěrečný účet obce za rok 2018

Schválený závěrečný účet k 31.12.2018

23.12.2019 - 31.12.2020Schválený závěrečný účet za rok 2018.pdf (3,3 MB)