Úřední deska - oznámení - aktuálně vyvěšeno

Na úřední desce obce Probulov je momentálně vyvěšeno:

OznámeníVyvěšeno v termínuDokumenty ke stažení

Pozvánka na jednání zastupitelstva 23.06.2019

doplnění pozvánky s programem na základě požadavku předsedy KV

8.10.2019 - 31.10.2019POZVÁNKA na jednání zastupitelstva 23.06.2019.pdf (76 kB)

Pozemková úprava

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

1.10.2019 - 31.10.2019Oznámení o vyložení nároků 22.10..pdf (1,2 MB)

Svoz nebezpečného odpadu

Proběhne 22 - 24.11.2019
Kontejner bude přistaven na “hořejší návsi”

28.9.2019 - 25.10.2019

Územní plán

požadavky k územnímu plánu Probulov-formulář

5.9.2019 - 1.11.2019formulář na požadavky.pdf (150 kB)

Úřad zastupování státu ve věcech majetkových

informace pro veřejnost

5.9.2019 - 31.12.2019priloha_706475119_1_.INFORMACE PRO VEŘEJNOST.docx (14 kB)
priloha_706475119_2_Probulov.xlsx (9 kB)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S účinností od 01.07.2019 je novým pověřencem pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu ze dne 27.04.2016
Svazek obcí regionu Písecko, kontaktní osoba p. Vladimír Drye.tel.725047311, mail: drye@sorp.cz

24.6.2019 - 31.12.2019

Nvrh závěrečného účtu a zvěrečný účet 2018

6.6.2019 - 6.6.2020závěrečný účet obce za rok 2018 + návrh.pdf (2,2 MB)
výkaz FIN 2_12 2018.pdf (8,4 MB)
výkaz příloha 2018.pdf (5,7 MB)
výkaz zisku a ztrát 2018.pdf (1,6 MB)
výkaz rozvaha 2018.pdf (2,7 MB)
zpráva o přezkoumáná hospodaření.pdf (5,9 MB)

Obecná vyhláška o místních poplatcích

Opětovné uveřejnění vyhlášky na základě požadavku finančního výboru

27.4.2019 - 31.12.2019obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.pdf (164 kB)

Rozpočtové opatření č.3/2019

text

5.4.2019 - 31.12.2019Rozpočtová opatření.pdf (368 kB)

Rozpočet obce Probulov na rok 2019

dokument zde

18.12.2018 - 31.12.2019schválený rozpočet závazné ukazatele 2019.pdf (1,3 MB)

rozpočet obce na rok 2019 dle ukazatelů

dokument zde

18.12.2018 - 31.12.2019rozpočet na rok 2019 schválený.pdf (3,8 MB)