Úřední deska - oznámení - aktuálně vyvěšeno

Na úřední desce obce Probulov je momentálně vyvěšeno:

OznámeníVyvěšeno v termínuDokumenty ke stažení

Jednání zastupitelstva 22.12.2020

Program

13.12.2019 - 23.12.2019Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Probulov 22.12.19.pdf (82 kB)

Obecně závazná vyhláška č.3/2019

O místním poplatku z pobytu

5.12.2019 - 20.12.2019vyhláška o pobytu č.3 2019.pdf (1,8 MB)

Obecně závazná vyhláška č.2/2019

místní poplatek ze psů

5.12.2019 - 20.12.2019vyhláška č.2 poplatek ze psů 2019.pdf (1,6 MB)

Záměr na prodej pozemku

Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č.942/1

2.12.2019 - 20.12.2019Záměr na prodej pozemku.docx Bursíková.pdf (589 kB)

Vyhláška o odpadech 2020

Obecně závazná vyhláška obce Probulov č.1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.11.2019 - 31.12.2019vyhláška o odpadech 2020.pdf (2,5 MB)

Územní plán

Zadání návrhu ÚP k veřejnému projednání.

22.10.2019 - 22.12.2019ZADANI návrh_doplněné.docx (2,8 MB)

Úřad zastupování státu ve věcech majetkových

informace pro veřejnost

5.9.2019 - 31.12.2019priloha_706475119_1_.INFORMACE PRO VEŘEJNOST.docx (14 kB)
priloha_706475119_2_Probulov.xlsx (9 kB)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S účinností od 01.07.2019 je novým pověřencem pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu ze dne 27.04.2016
Svazek obcí regionu Písecko, kontaktní osoba p. Vladimír Drye.tel.725047311, mail: drye@sorp.cz

24.6.2019 - 31.12.2019

závěrečný účet obce za rok 2018+ návrh

6.6.2019 - 6.6.2020Návrh závěrečného účtu obce ra rok 2018.pdf (878 kB)
výkaz FIN 2_12 2018.pdf (8,4 MB)

Závěrečný účet obce 2018

6.6.2019 - 6.6.2020výkaz FIN 2_12 2018.pdf (8,4 MB)
výkaz příloha 2018.pdf (5,7 MB)

Výkaz zisku a ztrát 2018

6.6.2019 - 6.6.2020výkaz zisku a ztrát 2018.pdf (1,6 MB)
výkaz rozvaha 2018.pdf (2,7 MB)

Zpráva o přezkoumání hospodaření

6.6.2019 - 6.6.2020zpráva o přezkoumáná hospodaření.pdf (5,9 MB)

Obecná vyhláška o místních poplatcích

Opětovné uveřejnění vyhlášky na základě požadavku finančního výboru

27.4.2019 - 31.12.2019obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.pdf (164 kB)

Rozpočet obce Probulov na rok 2019

dokument zde

18.12.2018 - 31.12.2019schválený rozpočet závazné ukazatele 2019.pdf (1,3 MB)

rozpočet obce na rok 2019 dle ukazatelů

dokument zde

18.12.2018 - 31.12.2019rozpočet na rok 2019 schválený.pdf (3,8 MB)