Úřední deska - oznámení - archiv

Na úřední desce obce Probulov bylo v historii vyvěšeno:

OznámeníVyvěšeno v termínuDokumenty ke stažení

Jednání zastupitelstva 22.12.2020

Program

13.12.2019 - 23.12.2019Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Probulov 22.12.19.pdf (82 kB)

Obecně závazná vyhláška č.3/2019

O místním poplatku z pobytu

5.12.2019 - 20.12.2019vyhláška o pobytu č.3 2019.pdf (1,8 MB)

Obecně závazná vyhláška č.2/2019

místní poplatek ze psů

5.12.2019 - 20.12.2019vyhláška č.2 poplatek ze psů 2019.pdf (1,6 MB)

Záměr na prodej pozemku

Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č.942/1

2.12.2019 - 20.12.2019Záměr na prodej pozemku.docx Bursíková.pdf (589 kB)

Opatření obecné povahy -návrh změny

Krajský úřad Jihočeského kraje

22.11.2019 - 10.12.2019priloha_728476302_2_B) Návrh změny opatření obecné povahy-bobr-dálkový přístup-s.z. 130079-2019.pdf (426 kB)

Vyhláška o odpadech 2020

Obecně závazná vyhláška obce Probulov č.1 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.11.2019 - 31.12.2019vyhláška o odpadech 2020.pdf (2,5 MB)

Veřejná vyhláška

zadání územního plánu

8.11.2019 - 15.12.2019Veřejná vyhláška -Oznámení o návrhu zadání územního plánu Probulov.pdf (774 kB)

Územní plán

Zadání návrhu ÚP k veřejnému projednání.

22.10.2019 - 22.12.2019ZADANI návrh_doplněné.docx (2,8 MB)

Pozvánka na jednání zastupitelstva 23.06.2019

doplnění pozvánky s programem na základě požadavku předsedy KV

8.10.2019 - 31.10.2019POZVÁNKA na jednání zastupitelstva 23.06.2019.pdf (76 kB)

Pozemková úprava

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

1.10.2019 - 31.10.2019Oznámení o vyložení nároků 22.10..pdf (1,2 MB)

Svoz nebezpečného odpadu

Proběhne 22 - 24.11.2019
Kontejner bude přistaven na “hořejší návsi”

28.9.2019 - 25.10.2019

Jednání zastupitelstva 06.10.2019

Program

27.9.2019 - 7.10.2019Jednání zastupitelstva obce Probulov 6.10.19.docx (13 kB)

Bezproudí

sdělení E.ON

17.9.2019 - 4.10.2019eon-chatoviště.pdf (489 kB)

Územní plán

požadavky k územnímu plánu Probulov-formulář

5.9.2019 - 1.11.2019formulář na požadavky.pdf (150 kB)

Úřad zastupování státu ve věcech majetkových

informace pro veřejnost

5.9.2019 - 31.12.2019priloha_706475119_1_.INFORMACE PRO VEŘEJNOST.docx (14 kB)
priloha_706475119_2_Probulov.xlsx (9 kB)

Kominík

leták

1.9.2019 - 15.10.2019KONTROLA SPALINOVÝCH CEST 19.pdf (82 kB)

Jednání zastupitelstva 1.9.2019

program

24.8.2019 - 2.9.2019Jednání zastupitelstva 1.9.19.pdf (65 kB)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S účinností od 01.07.2019 je novým pověřencem pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu ze dne 27.04.2016
Svazek obcí regionu Písecko, kontaktní osoba p. Vladimír Drye.tel.725047311, mail: drye@sorp.cz

24.6.2019 - 31.12.2019

Veřejná vyhláška

odchylný postup při usmrcování kormorána

8.6.2019 - 24.6.2019veřejná vyhláška kormorán.pdf (1,1 MB)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

text

7.6.2019 - 23.6.2019Návrh závěrečného účtu obce ra rok 2018.pdf (878 kB)

Závěrečný účet 2018

podrobný závěrečný účet je k nahlédnutí v úřední hodiny v místnostech Obecního úřadu

7.6.2019 - 23.6.2019Závěrečný účet 2018.pdf (2,1 MB)

Nařízení města Písek č. 2

Zpracování lesní hospodářské osnovy

7.6.2019 - zpracování lesní osnovy.pdf (1,4 MB)

Obecná vyhláška o místních poplatcích

Opětovné uveřejnění vyhlášky na základě požadavku finančního výboru

27.4.2019 - 31.12.2019obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.pdf (164 kB)

FÚ ČB- veřejná vyhláška

text

25.4.2019 - 31.5.2019Fú-daně informace.pdf (66 kB)

Jednání zastupitelstva 26.04.2019

Program jednání

18.4.2019 - 28.4.2019POZVÁNKA na jednání zastupitelstva 26.04.19.pdf (57 kB)

Informace občanů jiných členských států pro volby do EU

12.4.2019 - 30.5.2019volby cizinců do EU.pdf (427 kB)

Jednání zastupitelstva 07.04.2019

program

28.3.2019 - 10.4.2019pozvánka na zastupitelstvo 7.4..pdf (60 kB)

Volby do Evropského Parlamentu

Oznámení

25.3.2019 - 26.5.2019volební komise EP.pdf (99 kB)

Výroční zpráva

výroční zpráva za rok 2018 o svobodném přístupu k informacím

15.3.2019 - 31.3.2019Výroční zpráva za rok 2018.pdf (121 kB)

Jednání zastupitelstva 03.02.2019

Program:
1)zahájení
2)projednání výsledků inventury za rok 2018
3)cena svozu TKO v roce 2019
4)cena za dodávku vody v roce 2019
5)diskuze a závěr

26.1.2019 - 10.2.2019

Rozpočet obce Probulov na rok 2019

dokument zde

18.12.2018 - 31.12.2019schválený rozpočet závazné ukazatele 2019.pdf (1,3 MB)

rozpočet obce na rok 2019 dle ukazatelů

dokument zde

18.12.2018 - 31.12.2019rozpočet na rok 2019 schválený.pdf (3,8 MB)

Rozpočtové opatření č, 13

text

17.12.2018 - 31.12.2018ro č. 13.pdf (1,4 MB)

Jednání zastupitelstva 16.12.2018

Program:
rozpočet a střednědobý výhled obce 2019, resp. 2019-2022

9.12.2018 - 20.12.2018

Střednědobý výhled hospodaření obce na roky 2019-2022

text návrhu

2.12.2018 - 31.1.2018dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

příjmy a výdaje

2.12.2018 - 31.12.2018dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 - kopie

příjmy a výdaje

2.12.2018 - 31.12.2018dokument zde

Jednání zastupitelstva 30.11.2018

program

23.11.2018 - 30.11.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č. 10

19.11.2018 - 31.12.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.12

text

5.11.2018 - 31.12.2018ro 12.pdf (1,2 MB)

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Probulov

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

2.11.2018 - 17.11.2018dokument zde

Pozvánka na ustavující schůzi obecního zastupitelstva

dne 4. 11. 2018 od 17 hod

23.10.2018 - 5.11.2018dokument zde

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Probulov - 2018

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 8.10.2018

12.10.2018 - 31.12.2018dokument zde

rozpočtové opatření č.11

text

2.10.2018 - 31.12.2018ro č.11.pdf (1,2 MB)

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Probulov

4. října 2018 od 18. hodin

26.9.2018 - 5.10.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.9

20.9.2018 - 31.12.2018dokument zde

Zveřejnění záměru

19.9.2018 - 31.12.2018dokument zde

Schůze zastupitelstva obce Probulov 19.9.

11.9.2018 - 11.10.2018dokument zde

Volby 2018

11.9.2018 - 11.10.2018dokument zde

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

27.8.2018 - 16.9.2018dokument zde

Oznámení o zahájení pozemkových úorav

27.8.2018 - 16.9.2018dokument zde

Kontrola spalinových cest

Kontrola ) čištění) akreditovaným kominíkem
dne 22.09.2018.
Přihlášení zájemců v místní hospodě

16.8.2018 - 23.9.2018

Rozpočtové opatření č.8

10.8.2018 - 31.12.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.7

20.7.2018 - 31.12.2018dokument zde

Záměr na prodej částí obecních pozemků

Text a mapy

9.7.2018 - 27.7.2018dokument zde
mapa
mapa 2

Jednání zastupitelstva 8.července 2018

Program jednání

30.6.2018 - 2.7.2018dokument zde

Veřejná vyhláška

Výzva pro vlastníky vodovodu

24.6.2018 - 31.12.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.6

17.6.2018 - 31.12.2018dokument zde

Záměr zastupitelstva na prodej a směnu obecních pozemků

Text

14.6.2018 - 30.6.2018dokument zde

Prodej a směna obecních pozemků

katastrální mapa

14.6.2018 - 30.6.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.5

10.5.2018 - 31.12.2018dokument zde

Závěrečný účet obce

text

7.5.2018 - 30.6.2019dokument zde

Jednání zastupitelstva

Program jednání

12.4.2018 - 20.4.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.4

10.4.2018 - 31.12.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.3

19.3.2018 - 31.12.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.2

10.2.2018 - 31.12.2018dokument zde

Pozemková úprava 2018

Plná moc ke vstupu na pozemky

7.2.2018 - 9.3.2018dokument zde

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisŮ, za rok2017

6.2.2018 - 30.6.2018dokument zde

Jednání zastupitelstva 28.01.2018

Program jednání

21.1.2018 - 30.1.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.1

10.1.2018 - 31.12.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č. 14

text

30.12.2017 - 31.12.2017dokument zde

SDH Probulov

Pozvánka na Valnou hromadu SDH

19.12.2017 - 30.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č.13

text

15.12.2017 - 31.12.2017dokument zde

Ropzpočtové opatření č. 13

text

15.12.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce 2018-2021

14.12.2017 - 31.12.2018dokument zde

Rozpočet na rok 2018

Schválené znění rozpočtu obce na rok 2018

14.12.2017 - 31.12.2018dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2018

text

29.11.2017 - 15.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č.12

Text

17.11.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č.11

txt

12.11.2017 - 29.12.2017dokument zde

Akce pořádané v Probulově do konce roku 2017

Pořadatelé Obec Probulov , SDH Probulov, Spolek Probulov, z.s.

26.10.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozočtové opatření č. 10

text

9.10.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č.9

text

5.9.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č.8

text

5.8.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č.7

Zveřejňovaná informace podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

10.7.2017 - 31.12.2017dokument zde

Svazek obcí Severní písecko

povinně zveřejňovaná informace

26.6.2017 - 26.12.2017dokument zde

Závěrečný účet obce za rok 2016

14.6.2017 - 30.6.2018dokument zde

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zark 2016

14.6.2017 - 30.6.2018dokument zde

Rozpočtové opatření č.6

Zveřejňovaná informace podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

10.6.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č. 5

Zveřejňovaná informace podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

20.5.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č.4

Zveřejňovaná informace podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

25.4.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtové opatření č. 3

Povinně zveřejňovaná informace

1.4.2017 - 31.12.2017dokument zde

Svazek obcí regionu Písecko

Povinně zveřejňované informace

16.3.2017 - 31.12.2017

Rozpočtové opatření obce Probulov č. 2/17

Povinně zveřejňovaná informace

20.2.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpotové opatření obce Probulov č.1

Povinně zveřejňované informace

20.2.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočet obce Probulov na rok 2017

Povinně zveřejňovaná informace

5.1.2017 - 31.12.2017dokument zde

Rozpočtový výhled obce 2017-2021

Povinně zveřejňovaný dokument

5.1.2017 - 31.12.2017dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Podrobný rozpočet k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu.

11.12.2016 - 29.12.2016dokument zde

záměr na prodej částí obecního pozemku

Specifikace a mapa

3.9.2016 - 20.9.2016dokument zde

Kontroly komínů

SDH organizuje dne 27.08.2016 od 08.00 hod. preventivní kontroly spalinových cest s případným vyčištěním komínů.
Zájemci o tuto službu se mohou hlásit v místní restauraci do 26.08.2016

30.7.2016 - 28.8.2016

Veřejná vyhláška obecné povahy

Program zlepšování kvality ovzduší zóna jihozápad

1.6.2016 - 18.6.2016dokument zde

Zveřejnění záměru

prodej části pozemku KN 936/19

31.5.2016 - 1.7.2016dokument zde
katastrální mapa

Bezproudí

Přerušení dodávky el. proudu

30.5.2016 - 17.6.2016dokument zde

Závěrečný účet obce za rok 2015

17.5.2016 - 10.6.2016dokument zde

Veřejmá vyhláška

Uzavírka mostu v Čimelicích

4.5.2016 - 3.6.2016dokument zde

Zveřejnění záměru na pacht obecního pozemku

parcelní číslo 1041/1,1040/2 a 1040/3

16.4.2016 - 16.5.2016dokument zde

Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemiku

parcelní číslo 936/19

15.4.2016 - 16.5.2016dokument zde

Jednání zastupiotelstva 29.12.2015

Zápis z jednání

15.1.2016 - 10.2.2016dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

19.12.2015 - 30.12.2015dokument zde

Jihočeská lidová architektura

Pozvánka na přednášku

15.11.2015 - 22.11.2015dokument zde

Jednání zastupitelstva 06.11.2015

Zápis z jednání

14.11.2015 - 30.11.2015dokument zde

Záměr zastupitelstva obce na prodej obecních pozemků

Prodej pozemků 936/32, 936/147,936/207 a 936/153

14.11.2015 - 30.11.2015dokument zde

Sběr nebezpečného odpadu

Plakát

3.11.2015 - 15.11.2015dokument zde

Drakyáda 2015

pozvánka

3.11.2015 - 10.11.2015dokument zde

Jednání zastupitelstva 06.11.2015

Program jednání

29.10.2015 - 10.11.2015dokument zde

NÁVRH ROZPOČTU SOP 2015

Návrh rozpočtu Svazku obcí Písecka na rok 2015

21.10.2015 - 20.11.2015dokument zde

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

informace pro veřejnost

12.9.2015 - 12.10.2015dokument zde

Jednání zastupitelstva 18.07.2015

Program jednání

8.7.2015 - 20.7.2015dokument zde

Vyhláška o bioodpadech

Vyhláška byla schválena Usnesením zastupitelstva obce č.5/2015 ze dne 07.06.2015

9.6.2015 - 9.7.2015dokument zde

Zveřejnění záměru

Obec Probulov zveřejňuje záměr odprodat pozemkové parcely KN 936/65 a 936/23.

22.5.2015 - 22.6.2015zde

Sběr nebezpečného odpadu

Dne 20.06.2015 bude organizován sběr nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven na horní návsi od 09.00 - 11.00 hod.

22.5.2015 - 20.6.2015

Zápis z jednání obce Probulov ze dne 12.5.2015

12.5.2015 - 12.6.2015dokument zde

Záměr na prodej části obecního pozemku

Záměr na prodej pozemku p.č. KN 90/12 a KN 90/13

12.4.2015 - 28.4.2015dokument zde

Jednání zastupitelstva 09.04.2015

Program

2.4.2015 - 2.5.2015dokument zde

Jednání zastupitelstva dne 19.03.2015

Program jednání

12.3.2015 - 11.4.2015dokument zde

Jednání zastupitelstva 08.02.2015

Program jednání

31.1.2015 - 2.3.2015dokument zde

Záměr zastupitelstva

Věcné břemeno E.ON,prodej KN90/8,pronájem KN 1021/1

22.1.2015 - 22.2.2015dokument zde

Návrh rozpočtu obce Probulov na rok 2015

Text návrhu

7.12.2014 - 6.1.2015dokument zde

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí sev.Písecka na rok 2015

21.11.2014 - 10.12.2014dokument zde

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška-rekonstrukce rybníka v Dolech

3.10.2014 - 2.11.2014dokument zde

Jednání zastupitelstva 05.10.2014

Program jednání

26.9.2014 - 7.10.2014dokument zde

Jednání zastupitelstva 05.10.2014 - kopie

Program jednání

26.9.2014 - 7.10.2014dokument zde

Jednání zastupitelstva 19.09.2014

Program jednání

12.9.2014 - 21.9.2014dokument zde

Zasedání volební komise

Oznámení

8.9.2014 - 20.9.2014dokument zde

Záměr na koupi pozemku

SPÚ

6.9.2014 - 23.9.2014dokument zde

Záměr na prodej pozemků

pí.Kahounová

6.9.2014 - 23.9.2014dokument zde

Záměr na pronájem pozemku

ÚPZSVVM

6.9.2014 - 22.9.2014dokument zde

Kontroly komínů

Oznámení

6.9.2014 - 28.9.2014dokument zde

Výzva k podání nabídky

Regenerace historických alejí v katastrálním území Probulov

11.8.2014 - 27.8.2014dokument zde

Schůze ZO Probulov

15.7.2014 - 14.8.2014dokument zde

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu bude organizován dne 21.června 2014. Kontejner bude přistaven od 9.00 hod. na horní návsi

22.5.2014 - 22.6.2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Příjmy a výdaje obce Probulov v roce 2014

9.3.2014 - 9.5.2014dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Příjmy a výdaje v roce 2014

9.1.2014 - 8.2.2014dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

6.1.2014 - 5.2.2014dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Příjmy a výdaje v roce 2014-návrh

6.1.2014 - 5.2.2014dokument zde

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Příjmy a výdaje v roce 2014

6.1.2014 - 5.2.2014dokument zde

Záměr zastupitelstva obce na prodej pozemků

prodej pozemků KN 961/1 a části PK 961 v k.ú.Probulov

4.12.2013 - 7.1.2014dokument zde

Rozpočet Svazku obcí severního písecka

Návrh rozpočtu na rok 2014

4.11.2013 - 19.11.2013dokument zde

Záměr zastupitelstva na pronájem nemovitostí

Záměr ZO na pronájem nemovitostí čp.17 a st. parcely p.č. 27/2- budova Jednoty s prodejnou potravin v Probulově

23.10.2013 - 22.11.2013dokument zde

Jednání zastupitelstva 16.10.2013

Program jednání

9.10.2013 - 17.10.2013dokument zde

Záměr zastupitelstva obce na prodej pozemků

Prodej pozemků 936/58,936/29 a 1098/1

30.9.2013 - 30.10.2013dokument zde

Záměr zastupitelstva na koupi nemovitosti

Budova č.p.17 + pozemek 27/2

2.9.2013 - 19.9.2013dokument zde

Záměr zastupitelstva

Záměr zastupitelstva na prodej pozemku p.č. 936/5

10.7.2013 - 28.7.2013dokument zde

Záměr zastupitelstva

Záměr zastupitelstva na odprodej pozemku p.č. 941/18 a 936/170

10.7.2013 - 28.7.2013dokument zde

Sběr nebezpečného odpadu

Dne 20.července 2013 bude organizován v době od 09.00-11.00 hod. svoz nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven na horní návsi.
Zastupitelstvo obce

23.6.2013 - 23.7.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

Závěrečný účet 2012

16.6.2013 - 16.7.2013dokument zde

Záměr zastupitelstva

Záměr zastupitelstva na směnu pozemků 936/172 za PK 951

10.6.2013 - 27.7.2013dokument zde

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí o umístění stavby
Probulov, Žalud, přípojka NN

4.3.2013 - 22.3.2013dokument zde

Brigáda SDH

pozvánka na brigádu

2.3.2013 - 1.4.2013dokument zde

Pozvánka na jednání ZO 09.02.2013

2.2.2013 - 9.2.2013dokument zde

Daň z nemovitosti

Upozorňujeme plátce daně z nemovitosti,že i pro rok 2013 platí pro výpočet daně v obci Probulov koeficient "3"

23.1.2013 - 22.2.2013

Veřejná vyhláška

E.ON-Žalud přípojka NN

17.1.2013 - 1.2.2013vyhláška

Veřejná vyhláška

E.ON-Jakl

14.1.2013 - 30.1.2013dokument zde

Veřejná vyhláška

E.ON-přípojka NN- Jakl

14.1.2013 - 30.1.2013vyhláška

Jednání zastupitelstva 14.12.2012

Pozvánka na jednání

7.12.2012 - 14.12.2012dokument zde

Pozvánka na jednání zastupitelstva

10.11.2012 - 18.11.2012dokument zde

Oznámení

Dne 11.09.2012 budou zahájeny výkopové práce pro výměnu vedení obecního vodovodu v dolní části obce. Vlastníci dotčených nemovitostí zbudují na své nákady přípojky do domů v co nejkratší době, nejpozději do 30.09.2012.

6.9.2012 - 14.9.2012

Záměr zastupitelstva

Zastupitelstvo obce v souladu s přijatými závěry nabízí k odprodeji části pro obec nevyužitelných pozemků kolem chat

3.9.2012 - 18.9.2012dokument zde

Pozvánka na jednání zastupitelstva 16.9.2012

3.9.2012 - 16.9.2012dokument zde

Pozvánka na dětský den

1.8.2012 - 1.9.2012dokument zde

Pozvánka na jednání zastupitelstva 22.07.2012

15.7.2012 - 15.8.2012dokument zde

Záměr na zřízení věcného břemene pro E.on,a.s.

16.6.2012 - 16.7.2012dokument zde

Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 22.06.2012

15.6.2012 - 15.7.2012dokument zde

Závěrečný účet obce za rok 2011

3.6.2012 - 3.7.2012

Záměr obce na prodej pozemků

mapa

14.5.2012 - 14.5.2012dokument zde

Záměr obce na prodej pozemků

text

13.5.2012 - 13.6.2012dokument zde

Informace k hromadnému předpisnému seznamu daní z nemovitosti pro rok 2012

12.4.2012 - 12.5.2012dokument zde

Informace k platbě daně z nemovitosti pro rok 2012

12.4.2012 - 12.5.2012dokument zde

Audit hospodaření DSO severního Písecka za rok 2011

10.4.2012 - 10.5.2012dokument zde

Záměr obce na koupi pozemku

16.2.2012 - 16.3.2012dokument zde

Návrh rozpočtu na rok 2012

12.1.2012 - 12.2.2012dokument zde

Rozpočtový výhled do roku 2015

12.1.2012 - 12.2.2012dokument zde

Inventarizace - Směrnice č.2/2011

10.11.2011 - 10.1.2012dokument zde

Směrnice o stanovení minimální výše ceny při odprodeji obecních pozemků

13.3.2011 - 13.4.2011dokument zde

Obecně závazná vyhláška č.1/2010

vyhláška

18.1.2011 - 17.2.2013dokument zde

Rozpočet obce na rok 2011

31.12.2010 - 31.1.2011dokument zde

Rozpočtový výhled do roku 2014

10.12.2010 - 10.1.2011dokument zde

Návrh rozpočtu na rok 2011

10.12.2010 - 10.1.2011dokument zde

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Probulov - 2. část

12.11.2010 - 12.12.2010dokument zde

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Probulov - 1. část

12.11.2010 - 12.12.2010dokument zde

Závěrečný účet obce za rok 2009

14.6.2010 - 14.7.2010dokument zde