Obec Probulov

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Probulov

2. Důvod a způsob založení

Vznik obce Probulov v současné podobě

vznik Probulov.pdf (1,2 MB)

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální
Obec Probulov
Probulov č.p.32,
39804 Čimelice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální
Obec Probulov
Probulov č.p.32,
39804 Čimelice

4.3 Úřední hodiny

Úterý 13.00–15.00
Pátek 17.00–19.00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 382 275 151
mobilní: 725 031 132

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: http://www.probulov.cz

4.6 Adresa podatelny

oficiální
Obec Probulov
Probulov č.p.32,
39804 Čimelice

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@probulov.cz

4.8 Datová schránka

nzmb7pb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 642978369, kód banky: 0800

6. IČO

00582930

7. Plátce daně z přidané hodnoty

nejsme plátci daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a nařízení obce Probulov

8.2 Rozpočet

Rozpočtové dokumenty obce Probulov

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace zasílejte pomocí kontaktního formuláře.

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Elektronicky na emailovou adresu obec@probulov.cz nebo písemně na adresu podatelny.

10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky.doc (37 kB)

10.3. Formuláře

Formuláře pro příjem podání a podnětů

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy, kde je zaručena aktuálnost poskytovaných informací.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy.docx (17 kB)

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce Probulov

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Určující podmínky dle nař. vlády ČR č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Nadřízeným orgánem nebylo dosud o výši úhrad za poskytnutí informací rozhodováno.

13. Licenční smlouvy

Obec Probulov neposkytuje žádné informace formou licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

.Výroční zpráva obce Probulov za rok 2022 §18,zák.č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím

výroční zpráva za rok 2022_0001.pdf (539 kB)